Printable Info Sheet | Download Artwork


Jan Alpsjö - voice
Arne Forsén - piano

Fritz Sjöström föddes 1923 i Kiruna och hans musikintresse grundlades troligen genom hans far, som var spelman, körledare och fiolbyggare.
Redan i ungdomsåren komponerade han visor till vänkretsen i KFUM, men bildkonst blev hans yrke och riktning i livet. Utbildning först på Valands målarskola i Göteborg och sedan på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och i Paris.

Fritz bodde i Stockholm under sitt aktiva liv som konstnär, men Fårö med sitt karga och vidsträckta landskap blev en viktig plats för honom, som människa och konstnär. Kanske ett sätt att återknyta till uppväxten i Norrbotten.

Parallellt med arbetet som bildkonstnär fortsatte han att skriva poesi och visor. Släktskapen och samspelet mellan de olika konstnärliga uttrycken finns där, men för Fritz var det viktigt att göra åtskillnad mellan konstarterna; bildkonsten, poesin och musiken. De skulle stå på egna ben.

Fritz har själv sjungit sina visor på ett antal skivor och det finns även inspelningar med artister som Fred åkerström och Nannie Porres.

Fritz avled 1996 och fick tyvärr aldrig uppleva denna utgivning. Men vi är glada att musiken nu finns tillgänglig. Fritz säregna musik och poesi är idag alltför okänd för många.


Vi möttes i arbetet med rummet. Jag som mimskådespelare och han som konstnär, målare och skulptör. Vi båda skulpterade rummet var och en på sitt sätt.
Efter ett halvårs samarbete frågade Fritz om jag ville titta på hans sånger. Jag hade varit med i ett antal produktioner med sånger inbakade, tog sånglektioner på Teaterhögskolan.
Här påbörjades ett nytt livslångt samarbete. Vi arbetade igenom alla publicerade och opublicerade sånger.
I processen hade jag turen att träffa Arne Forsén som blev ett stort och viktigt bidrag med sin improvisationsförmåga, känslighet och nära relation till folkmusiken. En drömkombination för Fritz musik.
När jag sjunger måste jag skapa ett sant lyssnande. Det rumsliga, upplevelsen av det tredimensionella, är en viktig del av Fritz skulpturala tänkande. Det tredimensionella i sångerna träder fram. Bilden, melodin, klangen, och rösten skapar rummet. Bilder som både är mystiska och klara på en och samma gång.

Jan Alpsjö


Fritz Sjöströms visor är intrikata och genomkomponerade på ett sätt som skiljer sig från mycket annat i den svenska vistraditionen. De kan i lika hög grad leda örat till den spirituella franska chansonen, tysk kabarémusik, Kurt Weill, eller klassisk romanssång.
Tonspråket är egenartat och notskriften sparsam. Fritz brukade säga att notbilden kan jämföras med armeringen av en skulptur, att han skapat skelettet som sedan interpreten får arbeta vidare med för att skapa det färdiga konstverket.
Att arbeta med Janne i nära samarbete med Fritz var ett härligt äventyr. Där fanns utrymme för fria experiment och samtidigt en noggrannhet i interpretationen. Ett arbete med detaljer; rytmer, nyanser, tonfall, alltid med ett öppet sökande.
Med Jannes bakgrund som mimskådespelare vävde vi en väv av musik, poesi och teater på våra konserter. En väv som Fritz tyckte om!

Arne Forsén


Text och musik: Fritz Sjöström
Pianoarrangemang: Arne Forsén
Inspelning: Bengt-Göran Staaf, Musikmuseet/Scenkonstmuseet, Stockholm 1988
Digital bearbetning: Torbjörn Ivarsson 2022
Grafisk formgivning: Mia Marine
Mastring för digital distribution: Mika Pohjola
Omslagsbild: Fritz Sjöström

I Närbilder - Visor av Fritz Sjöström

Released 2023

by Jan Alpsjö
with Arne Forsén

BUY DOWNLOAD 8€